Skip to content
Menu

Scientific American: Amerika kıtasına ilk insanlar Orta Asya’dan geldi

AMERİKA BÜLTENİ(14 Kasım 2011)

Amerika kıtasına ilk insanın, o zamanlar henüz sular altında olmayan Bering’den geldiği bir kez daha belgelenirken, bu tarihi yolculuğun tahmin edilenden binlerce yıl önce gerçekleştiği belirtiliyor. ABD’nin saygın bilim dergilerinden Scientific American dergisi Kasım sayısında, Amerika’daki ilk insanları kapak konusu yaptı. Texas A&M Universitesi İlk Amerikalılar Kürsüsünden Michael Walters’ın çalışmalarına yer verilen dosyada, onlarca yıldır bilimadamlarının, kıtaya ilk gelen insanların, mamutlar gibi büyük memelileri takip eden avcılar olduğunu tahmin ettikleri belirtiliyor. Avcıların mamutları takip ederek yaklaşık 13 bin yıl önce Bering’den kıtaya ilk kez geldikleri düşünülüyordu. Bilimadamları, bu ilk avcılara ait ilk arkeolojik bulguları New Mexico eyaletinin Clovis kenti yakınlarında bulduğu için bu ilk öncüleri ‘Clovis People (Clovisler)’ diye anıyor.

Ancak son yıllarda, kuzey ve güney kıtada yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen çok daha eski yıllara ait bulgular, Clovislerin ilk insanlar olduğu tezini çürütüyor. Dergi, şimdi bilimadamlarının, Clovislerden çok daha önce kıtaya gelen ilk insanların, ne zaman, hangi yolla ve nereden geldiği konusunda, genetikten jeolojiye, coğrafyadan arkeolojiye birçok bilimdalında sürdürülen araştırmalarla oldukça büyük keşifler yapmak üzere olduğunu vurguluyor.

Scientific American, son yıllarda yapılan tüm genetik araştırmaların, Kızılderililerin genleri ile, bugün Güney Sibirya’nın batıda Altay Dağı ve doğuda Amur Nehri arasında kalan kısmında yaşayanların genlerinin tam olarak uyuştuğunu tespit ediyor. Genetik uzmanları DNA’lardaki mutasyon oranlarından hareketle, Kızılderililerin atalarının Orta Asya’nın kuzeylerinden 25 bin ile 15 bin yıl önce ayrılarak Amerika’ya doğru yola çıktığını belirtiyor. Bilimadamları, o dönemde göç yolunun büyük bölümünün bugünkünden daha zorlu olduğunu ve buzullarla kaplı olduğuna dikkat çekerek, böyle bir yolcuğu yapabilecek teknik donanıma, aletlere, giysilere sahip olduklarını düşünüyor.