Skip to content
Menu

30 yılda doğal afetlerde 2.3 milyon insan öldü

AMERİKA BÜLTENİ (10 Ekim 2012)

Dünya Bankası verilerine göre sadece 1980 – 2011 yılları arasında deprem, sel ve kasırga gibi doğal afetlerin doğrudan ölümüne neden olduğu insan sayısı 2.3 milyonu geçti. Bankanın sürdürülebilir kalkınma direktör yardımcısı Rachel Kyte’ın hazırladığı sunuma göre, dünyadaki insan nüfusunun yarısının artık şehirlerde yaşaması ve fay hatlarını, kasırga güzergahlarını ve dere yataklarını dikkate almayan şehirleşme, doğal afetlerin sebep olduğu insan hayatı sayısındaki muazzam yükselişin ana sebebi.

Sadece Endonezya’da 2004 yılında meydana gelen Tsunami felaketinde 165 bin kişi ölürken, 2010’daki Haiti depreminde 220 bin kişi öldü, 2.5 milyon insan evsiz kaldı ve 7.8 milyar dolarlık maddi hasar oluştu.

Afrika’da 2008 – 2012 yıllları arasında meydana gelen kuraklık 13.3 milyon insanı açlık tehlikesiyle yüzyüze getirdi. Pakistan’da 2010 yılında meydana gelen sel felaketinde 1985 kişi ölürken 10.1 milyar dolarlık maddi hasar oluştu. Japonya’da 2011 yılında meydana gelen deprem ise 20 bin cana ve 210 milyar dolarlık hasara mal oldu.

Plansız şehirleşmenin artması nedeniyle bu tür felekatlerin daha da artacağına dikkat çekilen sunumda, 2050 yılında deprem, fırtına ve sele hedef olacak insan sayısının iki katına çıkarak 1,5 milyara ulaşacağı uyarısı yapılıyor. Dünyada doğal afetlerin sadece yüzde 9’unun az gelişmiş ülkelerde meydana gelmesine rağmen toplam insan kaybının yüzde 48’i bu ülkelerde oluyor. Rachel Kyte, dünyanın acil olarak ‘direnç kültürü’ geliştirmesi gerektiği uyarısında bulunuyor ve afetleri engelleme çalışmalarına ayrılacak bütçelerin de en az afet yardımı bütçesi kadar büyütülmesi gerektiğini vurguluyor. Afetlerden oluşmadan tedbirlere bütçe ayıran ülkelerde afetlerin neden olduğu insan ve mal kaybı çok daha düşük oranda gerçekleşiyor.