“Yolsuzluklarım, hırsızlık değil” diyen politika ağası

19’ncu yüzyılın ortalarından ve 20’nci yüzyılın ortalarına kadar Amerikan şehirleri ‘politika ağalarının(political boss) elindeydi.