Skip to content
Menu

Çin takvimine göre ‘köpek yılı’na giriyoruz

AMERİKA BÜLTENİ (31 Aralık 2018)

Yeni yıla girmenin heyecanının bütün dünyayı sardığı zamanlarda, Uzak Asya’da da bir başka ‘yeni yıl’ heyecanı da kapıyı çalmaya başlar: Çin Takivimi Yeni Yılı.

Bu takvim, her biri ayrı bir Zodyak hayvanı ile temsil edilen 12 yıldan oluşur. Bu takvime göre halen Horoz Yılının son günlerini yaşıyoruz. 16 Şubat 2018 günü başlayacak yeni Çin takvimi yılı ise Köpek Yılı olacak. Bu takvime göre 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994 ve 2006 yıllarında doğanlar da, ‘köpek yılı’nda doğmuş oluyor.

Çin takviminde 12 yıl sırasıyla, fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, koyun, maymun, horoz, köpek ve domuz ile sembolize edilir. O yılda ve o yılda doğanlarda o hayvanla özdeşleşen bazı karakteristik özelliklere rastlanılacağına inanılır.

Bununla beraber Çin kültürüne göre, belli bir hayvan burcundan olanlara, takvimde kendi yıllarına denk gelen seneler çok da uğur getirmiyor. Yani bu kültüre göre köpek burcu olanlar için zor bir yıl olabilir.

Köpek yılında doğmuş ünlüler arasında Justin Bieber, Donald Trump, Madonna, Alec Baldwin, Bill Clinton, Christiane Amanpour, George W. Bush, Prince William, Queen Latifah, Sharon Stone, Susan Sarandon ve Tommy Lee Jones gibi isimler de var.

Çin takvimine göre hangi burçtan olduğunuzu aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz:

Fare 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924
Öküz 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925,
Kaplan 2022 ,2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926,
Tavşan 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927,
Ejderha 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928,
Yılan 2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929,
At 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930,
Koyun 2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931,
Maymun 2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932,
Horoz 2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933,
Köpek 2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934,
Domuz 2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935,

AMERİKA BÜLTENİ‘ni Twitter’dan takip edebilirsiniz