Skip to content
Menu

Davos Forumunun temalarından küresel ekonomi tarihini okumak

Dünya Ekonomi Forumun ‘tema’sı bu kolilerin içinde.

AMERİKA BÜLTENİ (22 Ocak 2018)

Davos Dünya Ekonomi Forumu 23 Ocak Salı günü İsviçre’nin Davos kasabasında başlıyor. 2003 yılından beri, kürenin bu elit forumunun kolektif psikolojisini ve ruh halini yansıta, kulağa hoş gelir bir tema belirleniyor. Örneğin 2006 yılında forumun genel tartışmalarının teması ‘Yaratıcılık Zorunluluğu’ iken, küresel ekonomik krizin hemen ertesinde 2010’daki toplantının teması ‘Yeniden Düşünmek, Yeniden Tasarlamak, Yeniden İnşa Etmek’ olarak belirlenmişti. İngiltere’nin AB’den ayrılması ve ABD’nin de başkanlığa Donald Trump’ı seçmesinden sonra küresel elitler, geçen yıl ‘Duyarlı ve Sorumlu Liderlik’ teması etrafında toplanmıştı.

Bu yıl ise bir önceki temanın devamı olarak çok daha gerçekçi bir güncelleme yapmışlar: ‘’Ayrışan Dünyada Ortak Gelecek Yaratmak’’. Temanın ‘fractured World (çatlak dünya)’ kısmının avatarı konumundaki Donald Trump’ın da Davos forumuna katılacak olması ise bu yılki forumu daha başlamadan konuşulur hale getiriyor.

QZ’den Zachary Seward, son 15 yılın küresel ekonomisinin ruh hali ve tarihinin Davos temalarından okunabileceğini düşünerek, bir liste haline getirmiş ve yeniden bakma fırsatı sunuyor.

 • 2003: Building Trust (Güvenin Tesisi)
 • 2004: Partnering for Security and Prosperity (Güvenlik ve Refah için İşbirliği)
 • 2005: Taking Responsibility for Tough Choices (Zor Seçimlerin Sorumluluğunu Yüklenmek)
 • 2006: The Creative Imperative (Yaratıcılık Zorunluluğu)
 • 2007: The Shifting Power Equation (Güç Dengelerinde Kayma)
 • 2008: The Power of Collaborative Innovation (Ortak Yenilikçiliğin Gücü)
 • 2009: Shaping the Post-Crisis World (Kriz Sonrası Dünyayı Şekillendirmek)
 • 2010: Rethink, Redesign, Rebuild (‘Yeniden Düşünmek, Yeniden Tasarlamak, Yeniden İnşa’
 • 2011: Shared Norms for the New Reality (Yeni Gerçekliğin Ortak Normları)
 • 2012: The Great Transformation (Büyük Dönüşüm)
 • 2013: Resilient Dynamism (Esnek Dinamizm)
 • 2014: The Reshaping of the World (Dünyayı Yeniden Şekillendirmek)
 • 2015: The New Global Context (Yeni Küresel Bağlam)
 • 2016: Mastering the Fourth Industrial Revolution (Dördüncü Sanayi Devrimine Hükmetmek)
 • 2017: Responsive and Responsible Leadership (Duyarlı ve Sorumlu Liderlik)
 • 2018: Creating a Shared Future in a Fractured World (Ayrışmış Dünyada Ortak Gelecek Yaratmak)

AMERİKA BÜLTENİ‘ni Twitter‘dan ve Facebook‘tan takip edebilirsiniz

Davos bu yıl, Merkel – Trump savaşına sahne olabilir