Skip to content
Menu

Japonya okyanus altında enerji üretecek dev türbini başarıyla test etti

AMERİKA BÜLTENİ (31 mayıs 2022)

Dünyada enerji ihtiyacı en yüksek ülkelerden biri olan Japonya, güneş ve rüzgâr enerjisi sistemlerinden daha istikrarlı yenilenebilir bir enerji kaynağı sistemini başarıyla test etti. 

Japon ağır sanayi üreticilerinin önde gelenlerinden IHI Corp. tarafından geliştirilen Kairyu (Okyanus Akıntısı) adlı dev jeneratör, okyanus akıntısını elektrik enerjisine dönüştürüyor. Uçak modelinde geliştirilen türbin, iki kanadında zıt yönde dönen büyük fan türbini ve ortada su altında hiçbir yere bağlı olmadan kalmasını sağlayan sistemi barındıran gövdeden oluşuyor. 330 ton ağırlığa sahip Kairyu, su yüzeyinin yaklaşık 30-50 metre altında çalışıyor. 

Japonya’nın Pasifik Okyanusuna bakan doğu kıyılarına paralel akan ve dünyanın en güçlü okyanus akıntılarından biri olan Kuroshio Akıntısına yerleştirilecek Kairyu’nun ürettiği elektrik su altı kablolarla karaya ulaştırılacak. Japonya Yeni Enerji ve Endüstriyel Teknoloji Geliştirme Organizasyonu NEDO, sadece Kuroshio Akıntısının yılda 200 Gigawatt (Japonya’nın yıllık ihtiyacının yüzde 60’ı) elektrik üretme potansiyeline sahip olduğunu değerlendiriyor. 

2011 depreminde Fukuşima Nükleer Santralinde meydana gelen nükleer kazadan sonra atomik enerjiye hevesi azılan Japonya’da yenilenebilir enerjide aslan payı hala güneş ve rüzgar enerjisine ait. Açıkdeniz rüzgâr türbinlerine oldukça büyük yatırım yapılıyor. Ancak, Okyanus akıntıları açısından oldukça avantajlı konumu bu yeni enerji kaynağını öne çıkarmaya başladı. Okyanus akıntılarından elde edilecek elektrikle, ülkenin fosil yakıt kaynaklı enerjiye ihtiyacının tamamen sona erebileceği hesaplanıyor.  

Okyanus akıntısından enerji elde eden sistemlerinin rüzgar ve güneş kaynaklı enerji üretimine göre en avantajlı yanı istikrarlı üretim olanağına sahip olması. Açık deniz rüzgar türbinleri yüzde 29 ve güneş panelleri yüzde 15 kapasite sıklığında üretim yapabiliyor. Okyanus akıntıları ise, akıntının yönü ve hızındaki küçük dalgalanmaların olumsuz etkisine rağmen yüzde 70 sıklıkla üretim yapabiliyor. 

(Kairyu, Yakuşima Adası yakınlarında test bölgesine yerleştirilirken)

Kairyu’nun prototipi, ilk denemesinde stabil olarak 100 kilowatt elektrik üretebileceğini gösterdi. Başarılı sonuçla çalışmalarını hızlandıran firma, her biri 2 megawatt elektrik üretebilecek ilk iki tribünü, 2030 yılında Okyanus akıntısına yerleştirecek. Kairyu, Japon şirketlerinin okyanustan elektrik elde etme konusunda son yıllarda geliştirdiği projelerden sadece biri. Gel-git akıntısından elektrik etme konusundaki çalışmalar ise sürüyor. Gel-git akıntısı, Okyanus akıntılarının aksine 24 saat sürmese de çok daha güçlü bir akıntı potansiyeline sahip. Örneğin Kuroshio Akıntısı saniyede 1,5 metre akıntı hızına sahipken, gel-git akıntısı saniyede 3 metre akıntı hızına sahip. 

Uluslararası Enerji Ajansı öncülüğünde hükümetler arası bir işbirliği olarak kurulan Okyanus Enerjileri Sistemi, 2050 yılında küresel olarak 300 Gigawatt okyanus enerjisi üretilebileceğini öngörüyor.