Skip to content
Menu

PEW: Dünya nüfusunun üçte birinin inanç özgürlüğü kısıtlı

Washington merkezli Pew Araştırma Merkezi’nin kamuoyu yoklamasına göre, dünya nüfusunun üçte biri dini inançlarını özgürce yaşamakta güçlük çektikleri ülkelerde hayatlarını sürdürüyor. Farklı inançlara kısıtlama yapılan ülkeler arasında Türkiye de var.

Anadolu Ajansı (9 Ağustos 2011)

Pew’in Din ve Kamu Hayatı Forumu’nun araştırmasında, hükümetlerin din konusundakisınırlamalarının ve dine karşı kamusal düşmanlığın, nüfusun yoğun olduğu bazı ülkelerde 2006 ortalarından 2009 ortalarına kadar arttığı belirtildi.

“Dine Karşı Artan Sınırlamalar” başlıklı raporda, “araştırmanın yapıldığı 3 yıllık dönemde, dinle ilgili şiddetin ve istismarın derecesi arttı” denildi.

Raporda, araştırma kapsamındaki yıllarda dünya nüfusunun sadece üçte birinin, dini hoşgörünün olduğu yerlerde yaşadığının ortaya çıktığı kaydedildi.

Çin, Nijerya, Tayland, Vietnam ve İngiltere’de dini gruplara karşı kamusal düşmanlığın arttığı belirtilen raporda, Mısır ve Fransa’da ise hükümetin sınırlamalarının arttığına dikkat çekildi.

198 ülkeyi kapsayan araştırmada, bazı dinlere karşı daha sınırlayıcı olan ülkeler arasında ise Hindistan, Pakistan, Endonezya, Mısır, İran, Çin, Myanmar, Rusya, Vietnam, Nijerya, Bangladeş ve Türkiye sayıldı.

2009 itibarıyla 101 ülkede insanların dini nedenlerle hükümetlerce öldürüldüğü, fiziksel kötü muameleye maruz kaldığı, gözaltına alındığı, hapsedildiği, evlerinden uzaklaştırıldığı veya mallarına zarar verildiği kaydedildi. Bu ülkelerin sayısının bir önceki yıl ise 91 olduğu belirtildi.

İngiltere, Danimarka, Rusya, İsveç ve Bulgaristan’da dini gerilimin hızla artan Müslüman nüfus üzerinde odaklandığı belirtilen raporda, anti-Semitizm ile Yehova Şahitleri gibi azınlıklara karşı hoşnutsuzluğun da arttığı kaydedildi.

Raporda, dinle ilgili terörist grupların 74 ülkede aktif faaliyet gösterdiği de bildirildi.