Skip to content
Menu

Sosyal medyanın ‘poli-twit’i: İşte Twitter’ın en olumlu baktığı başkan adayı

AMERİKA BÜLTENİ (8 Aralık 2011)

Eğer geleneksel medyayı fazla yorum eksenli ve fazla negatif buluyorsanız bir de yeni çağın fenomeni sosyal medyaya bakın. Sosyal medyanın politikası çok daha fazla yoruma dayalı ve çok daha fazla negatif.

Pew Research Center tarafından Perşembe günü yayınlanan “Twitter and the Campaign: How Social Media Users Have Treated the Presidential Candidates (Twitter ve seçim kampanyası: Sosyal medya kullanıcılarının başkan adaylarına bakışı)” başlıklı kapsamlı araştırma raporu bu gerçeği bir kez daha ispatlıyor.

2 Mayıs ile 27 Kasım arasındaki 20 milyon Twit’in analizinden oluşan rapor hakkında proje direktörü Tom Rosenstiel şu çarpıcı tespiti yapıyor:

‘’Bu analizden geçmişte bildiğimizden fazlasıyla yeni bir şey öğreniyoruz: Geleneksel medyanın yıllarca ‘kamuoyu’ dediği, aslında oldukça sınırlı bir bakışın ifadesiydi. Dahası resmi söyleme çok yakındı bu. Günümüzde artık bu yeni platformlar aracılığıyla ‘kamuoyu bakışı’nın ne olduğu hakkında çok daha sahici bilgiye sahip olabiliyoruz.’’

Her sosyal medya platformu farklı bir yaklaşımı temsil ediyor

Teknolojik platformların göründüğünden farklı ve sanıldığından çok daha az monolitik olduğuna dikkat çeken Rosenstiel, Facebook ve Twitter’ın bile kullanım ve kullanıcıları itibarı ile birbirinden farklılıklar sergilediğine vurgu yapıyor.

Geleneksel medyanın sosyal medyayı kendisine bir tehdit olarak görmemesi gerektiğini kaydeden Rosenstiel ekliyor:  ‘’Veriler açıkça şunu ortaya koyuyor; Kamuoyunun gündemini ve sosyal şeffalığı ciddiye alıyorsanız sosyal medya bunun için çok ciddi fırsatlar sunuyor’’

Sosyal medyada Obama, Cumhuriyetçilerden bile fazla hırpalanıyor

Peki Twitter analizinin 2012 başkan adaylarıyla ilgili sonuçları neler? En başta Twitter, Cumhuriyetçi adaylar için gerçekten zorlu bir alan. Neredeyse bütün adaylar için negatif Twit’ler, poizitif Twit’lerin iki katı. Ama internet gençliğinin iktidara taşıdığı Obama’nın farklı muamele gördüğünü düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Obama için negatif Twit’ler poizitif olanların 3 katı.

Twitter’ın kralı Ron Paul

Ancak bir Cumhuriyetçi aday, diğer bütün adaylardan farklı muamele görüyor Twitter aleminde. Libertaryan çizginin gayri resmi politik sözcüsü konumundaki Ron Paul hakkındaki Twit’lerin yüzde 55’i olumlu iken negatif Twitlerin oranı sadece yüzde 15. Pew, medyanın ısrarla görmezden geldiği başkan adayı Ron Paul’u ‘bir sosyal medya fenomeni’ olarak tanımlıyor. Ancak bazı analistler Twitter’daki karakter sınırlamasına işaret ederek Paul’un bir özelliğine daha dikkat çekiyor: Ron Paul, adaylar içinde adı en kısa ve yazılması en kolay kişi. Acaba etkisi var mı?

2 Mayıs – 27 Kasın tarihleri arasında 2012 adayları hakkındaki Twit sayısı

Obama 15,046,233

Cain 2,171,223

Romney 1,590,725

Bachmann 1,434,480

Perry 1,258,996

Paul 1,121,929

Gingrich 590,797

Huntsman 352,638

Santorum 325,700

Kaynak: Pew Research Center’s Project for Excellence in Journalism