Skip to content
Menu

Dünyanın merkezi Hindistan’ın Mumbai şehri!

mumbai-2

AMERİKA BÜLTENİ (23 Aralık 2011)

Dünyanın büyük ticari merkezleri harita üzerinde saat dilimine göre dizildiğinde, Hindistan’ın Mumbai şehri dünya ticaretinin zaman olarak tam kalbinde yer alıyor. Saat dilimlerine bakıldığında Amerikan şehirlerinin küresel ticaret açısından oldukça dezavantajlı saatlere sahip olduğu görülüyor. ABD’nin iş saatlerinde, dünyanın önemli ekonomi merkezlerinde insanlar uykuda oluyor.

Piyasalar ve saat dilimleri karşılaştırıldığında dünyanın en avantajlı ülkesi Hindistan.  Özellikle, Mumbai’de öğle saat 13:00 olduğunda senkronize olduğu piyasaların büyüklüğü ve merkezi en yüksek düzeye yapıyor. Çünkü tam bu saatte, Avrupa’nın çoğu, Johannesburg, Moskova, İstanbul, Körfez ülkeleri, ve uzakdoğunun birçok merkezinde piyasalar açık olmuş oluyor. Tam bu saatte Mumbai’nin anlık olarak iletişim kurabileceği piyasaların ekonomik büyüklüğü ise dünya gayrisafi hasılasının yüzde 73’ünü oluşturuyor. New York Wall Street’in çalışma saatleri içinde aynı anda çalıştığı ekonomik büyüklüğün dünya GSH’nın yüzde 33’ünü oluşturduğu gözönüne alındığında Mumbai’nin coğrafi konumunun büyük avantajı daha net ortaya çıkıyor.

Uluslararası ticari görüşmeler için en uygun tarih ve saat

Harvard Busines Review’de yer alan analize göre, dünyanın en önde gelen 12 iş merkezinin çalışma günlerinden resmi, kültürel, dini tatilller düşüldüğünde yılın dörtte biri gidiyor. Yıl boyunca sadece 15 haftanın işgünleri, hiçbir tatil tarafından kesilmiyor. Pazartesi en kötü gün. Çünkü dünya üzerindeki tatillerin yüzde 40’ı pazartesine denk geliyor. Uluslararası iş görüşmeleri için en iyi günler Çarşamba ve Perşembe. Ancak bunların her biri de 52 haftada sadece 10 haftada müsait. Eğer yıl içinde küresel bir telekonferans yapmayı planlıyorsanız, en geniş katılım için 14 Mart Çarşamba günü Mumbai saati ile 13:00 en doğru gün ve saat. O saatte uykuda olan ABD kanadı toplantıya katılamayacak ama dünyanın büyük bölümü katılabilecek durumda.