Skip to content
Menu

Bahar müjdesi! İlk ‘cemre’ havaya düştü!

Halk arasında yaygın olarak baharın müjdecisi olarak görülen 3 aşamalı olduğu kabul edilen Cemrenin ilki havaya düştü. İkinci Cemre 27 Şubat günü suya ve üçüncü Cemre de 5 Mart günü Toprağa düşecek. Arapça kökenli olan ‘cemre’ kor halindeki ateş anlamına geliyor.

Eskiden halk arasında mevsimler kabaca kasım (kış) ve hızır (yaz) olmak üzere ikiye ayırılırdı. Kasım 180, hızır ise 186 gün sürerdi. Bugünkü takvime göre 8 Kasımda başlayan Kasımın 46’sında “kırkgün” anlamına gelen “erbain”, 86’sında “50 gün” anlamına gelen “hamsin” tamamlanır ve böylece kışın en soğuk zamanları sayılan 90 gün geçmiş olurdu. İnanışa göre Kasımın 105’inde (20 Şubat) birinci cemre havaya, 112’sinde (27 Şubat) ikinci cemre suya, 119’unda (6 Mart-Şubatın 29 çektiği dört senede bir 5 Martta) üçüncü cemre toprağa düşer. Cemreler ile beraber yazın başlangıcı olan Hıdırellez için de geri sayım başlar.