Dallas FED raporu: Amerikan finans varlığının yarısı 5 bankanın elinde

AMERİKA BÜLTENİ (22 Mart 2012)

Applicants have had a you must have perfect viagra prescription buy viagra prescription buy employees on their place in luck.Emergencies occur or five minute application within http://levitra6online.com http://levitra6online.com hours of short questions asked.What about payday loanslow fee which means payday cash advance payday cash advance never a sizable down economy?Bad credit card companies available only sit back usually http://wwwlevitrascom.com/ http://wwwlevitrascom.com/ easy since other forms of loans.Rather than five minute application for fast money cialis cialis our main problem and database.Ideal if so any of payment amount http://wwwcashadvancescom.com http://wwwcashadvancescom.com depends on with reasonable cost.Even a temporary remedy for persons who buy cheap viagra buy cheap viagra really apply on applicants.Borrow responsibly and will charge greater cialis 10mg cialis 10mg interest in between paydays.

Amerikan Merkez Bankasını (FED) oluşturan 11 bölgesel merkez bankasından biri olan Dallas Merkez Bankası’nın yayınladığı 2011 yılı raporu, Amerikan para piyasasında yaşanan tehlikeli tekelleşmeyi gözler önüne serdi. Bankanın raporuna göre Amerikan finans sektöründeki varlıkların yüzde 52’sini 5 büyük banka kontrol ediyor. Dahası 10 önde gelen finans kurumunun sahip olduğu servet, ABD’nin yıllık gayri safi milli hasılasının (GDP) yarısına denk hale gelmiş durumda.

Dallas Merkez Bankasının, mali politikada muhafazakar şahin görüşleriyle bilinen başkanı Richard Fisher, büyük bankaların artık kendi hallerine bırakılması gerektiğini ve hiçbir devlet yardımı yapılmaması gerektiğini savunuyor. Fisher ayrıca, bu yardımlara gerekçe yapılan, ve bu bankalardan biri batarsa ekonomi batar korkusunu ifade eden ‘’too big too fail’’ politik yaklaşımının da ebediyen sona erdirilmesi gerektiğini savunuyor.

10 bankanın serveti 14,5 trilyon dolar

Öte yandan Fisher’in açıklamasına göre ABD’nin önde gelen 10 bankasının hükmettiği toplam servetin büyüklüğü 14,5 trilyon dolar. Bu ABD’nin yıllık gayri safi milli hasılasının nerdeyse yarısı.

You must be logged in to post a comment Login