Skip to content
Menu

New York, internette isimsiz yorumları yasaklama yolunda

AMERİKA BÜLTENİ (29 Mayıs 2012)

New York eyalet senatosuna ve temsilciler meclisine aynı anda sunulan iki yasa teklifi, internette isimsiz yorumları yasaklamayı öngörüyor. Yasa teklifleri, kişilerin, internette yazılan yazıları kimin yazdığını bilme hakkını korumayı amaçlıyor. Teklif yasalaştığında, web adreslerinin yöneticilerinden, eğer yorumdan haksızlığa uğrayanlar şikayetçi olursa isimsiz yorumları silmeleri istenecek. Yorumlar, sadece yorum sahibinin adını, adresini ve IP adresini doğrulaması halinde kalmaya devam edecek. Yasa, sosyal ağlar, bloglar, mesaj sayfaları ve tartışma forumlarını da kapsayacak.
Teklifi veren milletvekillerinden Jim Conte, düzenlemenin, artniyetli politik ve kişisel karalamaları azaltacağını, ve siber-kabadayılıkları engelleyeceğini umduğunu söyledi. Senatör Tomas O’Mara ise, yasanın internet çağına sorumluluk da taşıyacağını kaydetti.

Öte yandan Guardian gazetesine konuşan Columbia Üniversitesi hukuk fakültesi profesörü Tim Wu ise, yasa teklifi konusunda ‘’Anonim yorumları silmek için de anonim şekilde yorum yazmak için de çok sayıda makul sebep var. Dolayısıyla bir eyalet kongresinin bu tartışmaya girip bir tarafa yüklenmesi gülünç’’  şeklinde eleştiride bulundu. ABD Yüksek Mahkemesi 1995 yılındaki bir içtihadında, anonim ifadelerin korunmasının demokrasi açısından hayati önemde olduğuna karar vermişti. Yine yasa teklifinde, yorumcudan ev adresinin istenmesi de, birçok istenmeyen sonuca yol açabileceği gerekçesiyle eleştirilere uğruyor.

Yasa teklifini verenler ise ifade hürriyetini ya da yorum yazma hürriyetini kısıtlamayı düşünmediklerine ve amaçlarının yorumlarla mağduriyet oluştuğunda hak arayabilme yollarını korumak olduğuna dikkat çekiyor.