Skip to content
Menu

Çok eşliliği suç olmaktan çıkaran tasarı Utah Senatosunda kabul edildi

AMERİKA BÜLTENİ (20 Şubat 2020)

ABD’nin en muhafazakar eyaletlerinden biri olan Utah eyaletinde çok eşliliği suç olmaktan çıkaran yasa eyalet senatosunda oy birliğiyle kabul edildi.

Mormon inancı mensuplarınca 19’ncu yüzyılda kurulan eyalet, ABD’ye katılmak istediğinde, eyaletin ABD’ye katılmasının kabul şartı olarak çok eşliliğin yasaklanması şartı koşulmuş ve eyalet kongreside 1890’da eyalette çok eşliliği suç haline getirmişti. Utah’ta, çok eşliliğin, ispatlanması halinde 5 yıla kadar hapis cezası bulunuyor.

Kilisenin ana akımının, 19’ncu yüzyıl sonunda terk ettiği ve karşı çıktığı çok eşlilik uygulaması, yasağa rağmen, Mormon inancının bazı radikal kesimlerinde varlığını günümüze kadar yasadışı da olsa sürdürdü. Günümüzde eyalette en az 30 bin kişinin çok eşli evlilik içinde olduğu tahmin ediliyor.

Senato’da kabul edilen yasa tasarısı, iki yetişkin arasında, çok eşli evliliği suç olmaktan çıkarıyor. Bununla beraber, tasarının yasalaşabilmesi için Eyalet Temsilciler Meclisinde de kabul edilmesi ve eyalet valisince onaylanması gerekiyor.