Skip to content
Menu

SÜRPRİZ SONUÇ: ABD’de şiddeti en fazla reddeden iki sosyal grup

Gallup tarafından sonuçları bugün açıklanan bir kamuoyu yoklaması oldukça sürpriz bir sonuç ortaya çıkardı. ABD’de şiddeti en fazla reddeden iki sosyal grup Müslümanlar ve Ateistler.

Amerika Bülteni / 3 Ağustos 2011

Gallup‘un 2482  Amerikalı ile görüşerek hazırladığı ankete göre  Amerikalı Müslümanların yüzde 78’i ‘’sivil öldürmenin kim tarafından ve ne gerekçeyle olursa olsun ‘hiçbir şekilde meşru olmayacağına’ inanıyor. Ancak, Protestan Ameikalıların sadece yüzde 38’i ve Katoliklerin sadece yüzde 39’u bu görüşte. Ateistlerin ise yüzde 56’sı hiçbir şekilde sivil öldürmenin meşru olmayacağı görüşünde.

Ancak soru, ‘’küçük bir grup ya da kişinin sivilleri öldürmesini hiçbir şekilde meşru bulmuyorum’’ seçeneğine geldiğinde bütün grupların çoğunlukla bu görüşe katıldıkları görülüyor. Katolik ve Protestanların yüzde 71’i ‘küçük grupların sivilleri öldürmesinin hiçbir şekilde meşru olmayacağını dile getirirken bu seçenekte de en yüksek orana Müslümanlar ulaşıyor. Amerikalı Müslümanların yüzde 89’u küçük grupların sivil öldürmesinin hiçbir şekilde meşru olmayacağına inanıyor.

Gallup anketi, 11 Eylül saldırılarının 10’ncu yılında Amerikalı sosyal grupların şiddete yaklaşımını tespit etmek için yaklaşık 1 yıllık çalışma sonunda elde edildi. Araştırmanın belki de en çarpıcı sonucu ise, Amerikalı Müslümanların yüzde 92’si kendi çevrelerinde ‘El kaide’ye sempati duyan dindaşları olmadığını dile getiriken, bu oranın Katolikler arasında yüzde 63 ve Protestanlar arasında yüzde 56 çıkması oldu.

Ankete göre ABD Başkanı Barack Obama’nın Amerikalı Müslümanlar arasındaki destek oranı ise yüzde 80.