Skip to content
Menu

2 milyar kişinin kullandığı internetin ekonomik büyüklüğü 8 trilyon dolara ulaştı

AMERİKA BÜLTENİ (13 Kasım 2011)

İnternetin küresel gayri safi hasılaya katkısı, dünyadaki toplam gayri safi hasılanın yüzde 21’ine ulaştı. Yani internet tek başına, İspanya, Kanada ya da Türkiye’nin ekonomik büyüklüğünden daha fazla ekonomik hacme sahip hale gelmiş durumda. McKinsey&Company tarafından hafta içinde yayınlanan araştırma raporuna göre, küresel internet ekonomisinin boyutu 8 trilyon dolara ulaşmış durumda. İnternet ekonomisinin büyüme hızıysa, son dönemin yükselen ülkesi Brezilya’nın büyüme hızından daha fazla. Dünyada 2 milyar kişinin internet kullandığına dikkat çekilen raporda, internetin toplam insan nüfusunun dörtte birinden fazlası için artık günlük hayatın ayrılmaz parçasına dönüştüğü vurgulanıyor. Dünyada internet tüketicilerinin yani internetten alışveriş yapanların sayısı ise 200 milyona ulaştı.

McKinsey raporu, dünyadaki toplam gayri safi hasılanın yüzde 70’ini oluşturan G-8 ülkeleri, Brazilya, Çin, Hindistan, Güney Kore ve İsveç’teki internet kullanımı verileri incelenerek hazırlandı. Dünyanın geri kalanı içinse, internete giriş oranlarına göre tahmini oranlar belirlendi.

Eğer internet tek başına bir sektör olsaydı…

Eğer internet tek başına bir sektör olsaydı, küresel GSH’nın yüzde 3.4’ünü oluşturmasıyla, küresel gari safi hasıla içindeki payı, küresel tarım sektöründen (2.2) ya da küresel kamu hizmetleri sektöründen (2.1) büyük olurdu. Dünyadaki en büyük 3 sektör ise sırasıyla, emlak(11), finans (6.4) ve sağlık sigortası sektörü (6.3). İnternet ekosistemi, küreel ölçekte birçok istihdam alanını tehdit ederken, birçok yeni istihdam alanı yaratma potansiyeliyle de dikkat çekiyor. Türkiye ve Malezya gibi henüz tam olgunluğa erişmemiş ekonomilerde, internetin GSH’ya katkısının yüzde 6′nın altında olduğu belirtilirken, bu ülkelerdeki internet ekosistem gelişimi için oldukça büyük bir potansiyelin ve alanın varlığına işaret eidliyor.

İnternetin, en  büyük ekonomik katkısı ise küçük ve orta büyüklükteki işletmelere oluyor. 12 ülkedeki 4800 kobi üzerinde yapılan analizler, internet tabanı güçlü kobi’lerin, internete mesafeli kobi’lere göre 2 kat daha fazla büyüdükleri ortaya çıktı. İnterneti kullanan kobi’ler, küresel ölçekte ihraç yapabilme gücüne de kavuşuyor.

İnternet hala çocukluk devresinde

McKinsey raporu mevcut devasa büyüklüğüne rağmen, internetin ekonomik büyüklük ve sosyal potansiyel olarak henüz çocukluk devresinde olduğunun altını çiziyor. Yeni teknolojilerin ve kullanım alanlarının gelecekte internetin büyüklüğünü ve yaygınlığını daha hızlı artıracağı da belirtiliyor.