Skip to content
Menu

Dallas FED raporu: Amerikan finans varlığının yarısı 5 bankanın elinde

AMERİKA BÜLTENİ (22 Mart 2012)

Amerikan Merkez Bankasını (FED) oluşturan 11 bölgesel merkez bankasından biri olan Dallas Merkez Bankası’nın yayınladığı 2011 yılı raporu, Amerikan para piyasasında yaşanan tehlikeli tekelleşmeyi gözler önüne serdi. Bankanın raporuna göre Amerikan finans sektöründeki varlıkların yüzde 52’sini 5 büyük banka kontrol ediyor. Dahası 10 önde gelen finans kurumunun sahip olduğu servet, ABD’nin yıllık gayri safi milli hasılasının (GDP) yarısına denk hale gelmiş durumda.

Dallas Merkez Bankasının, mali politikada muhafazakar şahin görüşleriyle bilinen başkanı Richard Fisher, büyük bankaların artık kendi hallerine bırakılması gerektiğini ve hiçbir devlet yardımı yapılmaması gerektiğini savunuyor. Fisher ayrıca, bu yardımlara gerekçe yapılan, ve bu bankalardan biri batarsa ekonomi batar korkusunu ifade eden ‘’too big too fail’’ politik yaklaşımının da ebediyen sona erdirilmesi gerektiğini savunuyor.

10 bankanın serveti 14,5 trilyon dolar

Öte yandan Fisher’in açıklamasına göre ABD’nin önde gelen 10 bankasının hükmettiği toplam servetin büyüklüğü 14,5 trilyon dolar. Bu ABD’nin yıllık gayri safi milli hasılasının nerdeyse yarısı.