Skip to content
Menu

Romney’nin bütçesi: Yoksula ağır kesinti, savaş bütçesine büyük artış

AMERİKA BÜLTENİ (23 Nisan 2012)

Artık fiilen Cumhuriyetçi Partinin 2012 başkan adayı olan Mitt Romney’nin, bütçe açığını azaltma formülü, sadece ABD için değil dünya için de endişe kaynağı olacak gibi. Kamusal harcamaları keseceğini vaadeden Romney’nin hedefindeki kamusal harcamalar ise ülkedeki en fakirlere sağlık ve sosyal yardım yapan programlar. Bütçe açığını azaltacağını iddia eden Romney, Pentagon’un mevcut rekor bütçesini bile yeterli görmeyerek artıracağını vaadediyor. Amerikan bütçesinin aslant payını alan Pentagon’un bütçesinin artması demek, devletin diğer kurumlarının bütçesinin daha da azalması anlamına geliyor.

ABD Başkanı Barack Obama ve mevcut Pentagon yönetimi ise savunma bütçesini azaltmayı vaadettikleri gibi bu yönde yakın tarihte görülmemiş adımlar attılar. Obama’nın bütçesi, Medicare ve Medicaid gibi sağlık sigortası yardım progamlarında ise minumum kesintiye gidiyor.

Mitt Romney’nin seçim kampanyası, kazanırsa ilk döneminin sona ereceği 2016 yılında ABD bütçesindeki kamusal harcamaların yüzde 20 oranında azaltılmış olacağını vaadediyor.

Partilerüstü Kongre Bütçe Dairesi ise, 2012 için kamusal harcamaların toplamının 3,6 trilyon dolar olacağını öngördü. Bu ise ABD’nin toplam yurtiçi hasılasının (GDP) yüzde 23,5’una denk geliyor.

Romney, seçim kampanyasında fakirlerin de oylarını büsbütün kaybetmemek için Medicare ve sosyal güvenlik sisteminde kesinti yapmayacağını vaadediyor. Bu iki sistem bütçedeki harcamaların yaklaşık yüzde 44’ünü oluşturuyor. Bütçenin yüzde 9’unu yutan faiz giderleri de dokunulamayacak bir başka kalem. Ve buna rağmen Romney, Pentagon’un bütçesini 100 milyar dolar daha artırmayı vaadediyor. Peki öyleyse başka nerelerde kesinti yapabilir? Listeye bakıldığında çoğunlukla yoksulların yararlandığı sosyal ve sağlık programları Romney bütçesinin kurbanları gibi gözüküyor. İşte o kalemlerden bazıları.

MEDICAID: Yaklaşık 50 milyon fakir ve engelli Amerikalıya sağlık sigortası üreten özel bir yardım programı olan Medicaid, ülke genelindeki engelli ve çok hastaların yüzde 10’una evlerinde bakıcı hizmeti sağlıyor. Obama’nın bütçesi, daha çok yoksulun bu olanaktan yararlanabilmesi için Medicaid’i desteklemeyi öngörürken, Romney, Medicaid’de yüksek bir kesintide kararlı. Bu da 14 ila 27 milyon arasında yoksul Amerikalının, devlet desteğini yitirmesi demek.

Kamu kurumları bütçeleri: Sağlık araştırması yapan kurumlar, NASA, ulaşım bakanlığı, eğitim bakanlığı, gıda denetimi birimleri, toplu konut daireleri, hamile kadınlara gıda yardımı, yerel yönetimlere federal yardımlar ve milli parklar, bütçelerinin önemli kısmını kaybedecek kurum ve hizmetler. Romney bunların bütçesini göreve gelir gelmez yüzde 5 4 yıllık toplamda yüzde 20 kesme vaadinde bulunuyor.

DİĞER: Romney bütçesi, yiyecek yardım kuponu programı olan Food Stamps programını, okullarda öğle yemeğini, tarımsal ürün destek programlarını, engelli ve yaşlılara sağlık malzemesi yardımlarını, işsizlik yardımlarını, belli gelirin altında kazananlara vergi muafiyetlerini tamamen ya da kısmen kaldıracağını vaadediyor.

Ancak Romney’nin kampanyası bütün bunlardan hangisinin tamamen kaldırılacağını hangilerinin ise hangi oranlarda kesileceğini açıklamaktan kaçınıyor. Bütçe Politikaları Merkezi adlı düşünce kuruluşundan Jim Horney, ‘’Bunun makul bir gerekçesi var’’ diye açıklıyor: ‘’Eğer halk, Romney’nin bütçede gerçekte neleri keseceğini bilse, oy desteğini kaybeder’’