Skip to content
Menu

ABD’de doğan bebeklerin çoğunluğu artık azınlıklardan

AMERİKA BÜLTENİ (17 Mayıs 2012)

ABD’de bir yıllık periyotta doğan bebeklerin yarısından fazlası ilk defa azınlık bebekleri. 2011 Nüfus sayımı analizleri, ABD sosyal yapısındaki derin dönüşümü gözler önüne serdi. Temmuz 2011’de sona eren 12 aylık periyotta ABD’de meydana gelen doğumların 2.02 milyonu, bir başka deyişle yüzde 50.4’ü azınlık ailelerde gerçekleşti. Bu oran 1990 yılında yüzde 37 seviyesindeydi.

ABD Nüfus Dairesinin eski Etnik İstatistikler Daire Başkanı Roderick Harrison, ABD tarihi açısından önemli bir ödnüm noktası olduğuna dikkat çekerek, ‘’Günümüz kuşağı kendinden önceki kuşaklardan çok daha fazla çoğulcu bir toplumda yaşıyor artık’’ dedi. Analiz sonuçları, ABD Yüksek Mahkemesinin, Arizona’nın özellikle Hispanik göçmenleri hedef alan sert göçmen karşıtı yasasının anayasaya uygunluğu konusunda karar vermeye hazırlandığı günlerde gündeme geldi.

ABD’nin başta siyahlar, Hispanikler olmak üzere azınlık nüfusu 2011 yılında yüzde 1.9 artarak 114.1 milyona, bir başka deyişle ABD nüfusunun yüzde 36.6’sına ulaştı. 2010 yılı büyük nüfus sayımu verileri ışığında en geç 2040 yılında ABD’de beyazların azınlığa düşeceği öngörülmüştü.

ABD’deki beyaz nüfusun yaş ortalaması 42. Hispanik nüfusun yaş ortalaması ise yaklaşık 27.