Skip to content
Menu

Küresel ısınma sadece dünyayı değil, tepemizin tasını da ısıtıyor!

kuresel-isinma

AMERİKA BÜLTENİ (11 Ekim 2014)

Her geçen yıl daha fazla mı öfkeleniyorsunuz? Ya da dünyada suç oranı ve şiddetin her geçen yıl gittikçe daha arttığına mı şahit oluyorsunuz? Bunlar bir başka küresel artışın yan etkileri olabilir. Bilim insanlarına göre küresel ısınmadaki artış, ‘’kafamızın tasını da’’ ısıtıyor. Olanlar oluyor!

Amerikalı bilimadamlarının 1950 – 2008 yılları arasındaki küresel ısınma derecesi ile suç oranı istatistikleri karşılaştırmalarından oluşan araştırma tezlerine göre, küresel ısınmadaki artış devam ettikçe, dünyayı da daha fazla şiddetin yaşandığı bir yer haline getirecek.

Iowa Eyaleti Şiddet Çalışmaları Merkezinden psikoloji profesörü Craig Anderson ile Iowa Üniversitesi sosyoloji profesörü Matthew DeLisi‘nin konu ile ilgili yaptıkları ortak araştırmada, küresel ısınmadaki artış ile küresel öfke ve şiddetteki artış arasında bağlar kuruyor.

ABD’deki ortalama hava sıcaklığının 58 yılda 4.4 santigrat derece arttığına dikkat çeken bilimadamları, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin 2007 yılı raporuna göre, acil önlemler alınmadığı takdirde yer yüzeyinin sıcaklığının, 2100 yılına kadar yaklaşık 6 santigrat derece daha ısınacağına dikkat çektiler.

Araştırma grubunun eş başkanlarından Iowa Üniversitesi sosyoloji profesörü Matthew DeLisi, sıcak havaların insanları daha fazla dışarılarda olmaya zorladığını bunun da çok daha fazla sosyal karşılaşmaya zemin hazırladığını söylüyor. Böylece suç ve şiddet için de daha çok fırsat oluşuyor. Sempozyuma katılan bazı psikiyatristler de sıcak havanın insanları daha asabi ve aksi yaptığını ifade ettiler.

Ancak raporu hazırlayan profesörler Anderson ve DeLisi, küresel ısınmanın öngörülen oranda gerçekleşmesi halinde doğrudan neden olacağı kıtlık, susuzluk, gıda ve su kaynakları mücadeleleri gibi daha büyük ölçekli sorunların yanında bireysel suçların ve asabiyetin tali bir sorun kalacağına da dikkat çektiler.

Öte yandan Anderson ve DeLisi’nin araştırmasına benzer bir araştırma yürüten California Üniversitesi uzmanları da, yağışlardaki ve sıcaklıklardaki küçük değişikliklerin, tecavüz ve cinayetten, grupsal çatışmalar ve savaşlara kadar bir ölçekte şiddeti etkilediğini iddia ettiler.

Araştırma grubunun başındaki Marshall Burke, dünyanın dört bir köşesinde iklim değerleri ve şiddetle ilgili veriler içeren 60 kadar bilimsel çalışmayı analiz ettiklerinde, iklim ile şiddet arasında dikkate değer bir ilişki tespit ettiklerini söyledi. Hindistan’da önceki yıllarda yaşanan büyük kuraklık sırasında ev içi şiddetteki artış, ABD’deki aşırı sıcaklık dalgaları sırasında tecavüz ve cinayetlerdeki artış, araştırmanın tespit ettiği örnekler arasında. Ayrıca, Avrupa ve Afrika’daki yakın dönemdeki iç savaşların da değişen iklim şartlarıyla ilgisi var.  Burke, her çatışma ve gerginliğin iklim değişikliklerine bağlamanın yanlış olacağını belirtirken,  ama çok ilginç sonuçlar bulduklarını da kaydetti.

Bilim insanlarına göre iklim ile şiddet arasındaki bağı oluşturan bazı mekanizmalar var. Örneğin ekonomik koşullar bu mekanizmalardan biri. ”İnsanların bir isyana veya iç karışıklığa katılıp katılmama kararı vermelerinde ekonomik şartlarının belirleyici olduğunu gösteren yığınla delil var”. Bu yüzden de tarımın olumsuz etkilendiği hava şartları, özellikle tarıma dayalı toplumlarda şiddeti yükseltiyor. Bunun yanı sıra, örneğin aşırı sıcakların insan psikolojisi üzerindeki etkisi de bir başka mekanizma.