Skip to content
Menu

Cali belediyesi ünvanlara savaş açtı; ‘Başkanım’, ‘Müdürüm’, ‘Bey’ artık yasak

Cali Belediye Başkanı Maurice Armitage, belediye otobüsünde beraber yolculuk ettiği bir şehir sakini ile sohbet ederken

AMERİKA BÜLTENİ (12 Aralık 2016)

Güney Amerika ülkesi Kolombiya’nın üçüncü büyük kenti Cali’de, belediye başkanı da dahil bütün kamu görevlileri için ‘müdürüm’, ‘başkanım’, ‘señor’ (efendim), ‘don (bey)’, ‘doktor’ ve benzeri tüm ünvanların kullanılması yasaklandı.

Belediye Başkanı Maurice Armitage de dahil kentteki bütün kamu görevlilerine artık sadece ilk adları ile hitap ediliyor. Yasak hem kurumlar içinde hem de kurum dışında geçerli. Maurice Armitage daha eşitlikçi bir kent amacıyla geçtiğimiz Ekim ayında start verdiği kampanya hakkındaki açıklamasında, ‘’Kolombiyalıların birbirlerine eşit şekilde hitap edebildiği gün daha huzurlu ve barış dolu bir ülke olacağız. Şu andan itibaren ben ‘belediye başkanı’ değilim. Bana hiç çekinmeden adımla hitap edebilirsiniz’’ diye konuşmuştu. Bu çerçevede bütün kamu görevlilerine üzerinde sadece isimlerinin yazdığı bir yaka kartı takma zorunluluğu getirildi ve böylece hem diğer kamu görevlileri hem de vatandaşlar, kamu görevlilerine sadece ön isimleriyle hitap edecek.

Bu karar, belediyenin kentteki geniş yoksul yığınlar ile ünvan sahibi azınlık arasındaki uçurumu azaltma ve daha eşit daha barışçıl bir kent sosyal ortamı kurma yolunda linguistik bir hamle. Dilde değişikliğin, toplumun bilinç düzeyinde de bir değişime yol açacağı düşünülüyor.

Latin Amerika kıtası, ünvanların toplumda hiyerarşik sınıflar oluşturacak düzeyde etkili şekilde kullanıldığı bir sosyal yapıya sahip. Örneğin toplumda veya bürokraside yüksek statüsü olan kişilere, gerçekte doktor olmasalar bile “doctor” veya “doctora” deniyor. Bir kamu kuruluşunda muhatap olunan görevliye, “doctor” veya “doctora” diye hitap edilmesi, o görevlinin işini istenilen şekilde yapıp yapmama keyfiyetinde sonuç doğurabilecek kadar önemli olabiliyor.

Ünvanlarla hiyerarşik kastlara sahip sosyal yapının kökleri kıtanın İspanyol kolonisi olduğu günlere kadar gidiyor. Çin’in artırdığı ticaretle Kolombiya ve diğer Güney Amerika kıtalarında son 10 yılda yoksul kesimin küçülüp orta sınıfın büyümesi ile bu konudaki huzursuzluk ve itirazlar da daha da arttı.

Cali yönetiminin bu kararı ülkenin önde gelen iki ulusal gazetesinden de destek gördü. El Tiempo gazetesinin başyazısında, ünvan kültürünün hala çok yaygın olduğuna dikkat çekilerek, ‘’Sanki kolonyalizm hala bütün kötülüğüyle atmosferimizde var olmaya devam ediyor. Armitage’nin fikrini günlük konuşma dilinde yaşama geçirmek bütün sınıfsal önyargı düzenini bozabilir’’ denildi.

El Espectador gazetesi de, insanlar arası ilişkinin olumlu yönde değişimine kapı aralayacak böylesi bir kararı desteklediklerini yazdı.