Skip to content
Menu

Pew: ABD’de İslam’dan çıkanlar ile İslam’a girenlerin sayısı aynı

Dunedin ABD Başkanı Barack Obama’yı, Baltimore İslam Merkezini ziyaretinde karşılayan bir grup Müslüman, 3 Şubat 2016

AMERİKA BÜLTENİ (27 Ocak 2018)

Pew Araştırma Merkezinin açıkladığı yeni bir araştırma ABD’de yaşayan Müslümanlar ile ilgili ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Pew uzmanlarının, ABD’nin Din Manzarası 2014 raporundaki veriler üzerinde yaptığı analize göre Müslüman bir ailede doğup, büyüyüp de kendisini artık ‘Müslüman’ olarak tanımlamayanların oranı, ABD’deki toplam Müslüman nüfusunun yüzde 23’ünü oluşturuyor.

Hristiyan bir ailede doğup büyüyüp de kendisini artık Hristiyan olarak tanımlamayanların oranı ise ülkedeki Hristiyan nüfusun yüzde 22’si oldu.

Ancak bununla beraber sonradan İslam’a girerek Müslüman olan Amerikalıların nüfusu da toplam Müslüman nüfusun yüzde 23’ünü oluşturuyor. Sonradan Hristiyan olanların oranı ise toplam Hristiyan nüfusunun sadece yüzde 6’sını oluşturuyor.

Besheer Mohamed ve Elizabeth Podrebarac Sciupac tarafından hazırlanan değerlendirmede, ‘’Bir başka deyişle, ABD’de Hristiyanlığın, din değiştirmede, kaybettiği insan sayısı kazandığı insan sayısından çok fazla iken ABD’de İslam, kaybettiği ve kazandığı insan sayısı ile, din değiştirmeden nüfus olarak etkilenmediği’’ tespiti yapıldı. ABD’de kendisini Müslüman olarak tanıtanların nüfusu, son yıllarda ortalama her yıl 100 bin kadar artıyor. Rapor, Müslüman sayısındaki artışın, dine giriş ve çıkışlardan kaynaklanmadığını belirliyor.

Rapora göre ‘eski Müslümanlar’ın yüzde 55’i kendisini artık, ‘hiçbir dine inanmayan’, ‘ateist’, ‘inançsız’ veya ‘agnostik’ olarak tanımlıyor. Kendisini Hristiyan olarak tanımlayan eski Müslümanların oranı ise yüzde 22. Yüzde 21’i ise, Budizm, Hinduizm, Yahudilik ve diğer inançların yanı sıra genel olarak ‘spiritual’i kapsayan ‘başka bir şey’ seçeneğini ifade ediyor.

Pew’in 2017 Din Araştırmasının elde ettiği veriler de yukarıdaki değerlendirmeyi doğruluyor. 2017 raporuna göre de Müslüman bir ailede doğup büyüyüp de İslam’ı bırakanların oranı yüzde 24 oldu.

2017 raporunda eski Müslümanlara, İslam’dan çıkış nedenleri sorulduğunda, ‘genel olarak din kavramıyla problemi olduğunu’ belirtenlerin oranı yüzde 25 olurken, ‘İslam’ın yaklaşımlarını sorunlu bulduğunu‘ belirtenlerin oranı yüzde 19, diğer inançları veya sadece spirutalizmi daha tercih edilebilir bulduğunu belirtenlerin oranı yüzde 16, eğitim ve yetişkinlik düzeyindeki artışa paralel olarak aştığını belirtenlerin oranı yüzde 14, evlilik gibi ailesel nedenleri gerekçe gösterenlerin oranı ise yüzde 2 oldu.

İslam’ı terk ettiğini belirtenlerin en yoğunlukla geldiği ülke ise İran. İran’daki 1979 İslam devrimi sonrasında İranlıların yüzde 22’si kendilerini Müslüman olarak tanımlamayı bıraktı.

İslam’a girenlerin büyük çoğunluğu Hristiyan

Araştırmanın dikkat çeken bulgulardan birine göre ise ABD’de sonradan Müslüman olanların yüzde 77’sini eski Hristiyanlar oluşturuyor. Yüzde 4’ünü diğer inançlar oluştururken, geri kalan yüzde 19 ise, önceden ya inançsız veya hangi inançtan olduğunu bilmediğini belirtiyor. Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçenlerin yüzde 53’ü eski Protestan, yüzde 20’si ise eski Katolik. Yüzde 8’i ise Budizm, Yahudilik, Ortodoks Hristiyanlık gibi inançlardan geliyor.

Bu kişilere neden İslam’ı tercih ettikleri sorulduğunda ise farklı yanıtlar veriyorlar.

Yüzde 24’ü İslam’ın öğretisini, eski inançlarına göre daha anlamlı bulduğunu belirtirken, yüzde 21’i İslam’ın kutsal kitabını ve yazılı kaynaklarını okuduktan sonra Müslüman olmaya karar verdiğini belirtiyor. Yüzde 10’u bir topluluğa üye olmak istediği için Müslüman olduğunu belirtirken, evlilik nedeniyle Müslüman olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 9.

AMERİKA BÜLTENİ‘ni Twitter‘dan ve Facebook‘tan takip edebilirsiniz