Skip to content
Menu

Yüksek Mahkeme, gey çifte düğün pastası yapmayı reddeden pastacıyı haklı buldu

OTURANLAR soldan sağa: Ruth Bader Ginsburg, Anthony Kennedy, başyargıç John Roberts, Clarence Thomas ve Stephen Breyer. AYAKTAKİLER, soldan sağa: Eleana Kagan, Samuel Alito, Sonia Sotomayor ve Neil Gorsuch.

AMERİKA BÜLTENİ (4 Haziran 2018)

ABD Yüksek Mahkemesi bugün oluşturduğu kritik içtihatla, bir gey çifte düğün pastası yapmayı inançlarını gerekçe göstererek reddeden fırıncıdan yana karar verdi. Masterpiece Cakeshop adlı pastanenin sahibi Jack Phillips, 2012 yılında evlenen David Mullins ve Charlie Craig adlı gey çifte inançlarını gerekçe göstererek düğün pastası yapmayı reddetmişti.

Çiftin başvurusu üzerine Colorado Sivil Haklar Komisyonu, pastanenin, Colorado eyaletinde ticari işyerlerinin, ‘’ırk, din, cinsiyet, evlilik durumu ve yaş gerekçesiyle müşteri ayırmalarını yasaklayan’’ ayrımcılık karşıtı yasalarını ihlala ettiğine karar vermişti.

Ancak ABD Yüksek Mahkemesi bugün aldığı kararda, çoğunluk görüşünün bir kısmı, küçük işletmelerin, İfade özgürlüğü hakkı ve inancını yaşama hakkı gerekçeleriyle, söz konusu ayrımcılık yasalarından muaf olabileceklerine hükmetti. Ancak kararın ana gerekçesini bu oluşturmadı.

2’ye karşı 7 oyla alınan kararda, Colorado Sivil Haklar Komisyonunun kararını, komisyonun, pastacının kendisine adil şekilde savunmasına izin vermediği ve inançlara karşı düşmanca bir tutum sergilediği gerekçesiyle aldı. Yüksek Yargıçlardan sadece Ruth Bader Ginsburg ve Sonia Sotomayer aleyhte oy kullandı.

ABD Yüksek Mahkemesi, 50 yılı aşkın süredir, ‘inançlarına aykırı olduğu gerekçesiyle müşterilerine eşit davranmayı reddedetme’ savunmasını kabul etmiyordu. Bir dönüm noktası olabilecek kararın bu nedenle Amerikan politik, sosyal ve ticari yaşamında tartışmaları ve yeni krizleri tetiklemesi bekleniyor.