Alabama Immigration Law Partially Blocked

Alabama Immigration Law Partially Blocked

Most provisions of a harsh Alabama immigration law were blocked by a federal appeals court on Friday, ending their enforcement until the court can determine whether the law violates the Constitution.…

Alabama’dan büyük kaçış: ABD’nin en sert göçmen karşıtı yasası eyaleti boşaltıyor

Alabama eyaletinin sert göçmen karşıtı yasasının geçen hafta yürürlüğe girmesi, eyaletten büyük bir göçe neden oluyor. Eyalette nüfusu 200 bini bulan Hispanik topluluğu, aile bireylerinden biri bile kaçak göçmen ise çareyi taşınmakta buluyor. Bu da, genellikle niteliksiz işlerde, inşaatlarda ve tarım alanlarında büyük bir işçi açığına neden oluyor.…