Skip to content
Menu

Birlemiş Milletler dünyayı vergiye bağlamak istiyor

AMERİKA BÜLTENİ (3 Şubat 2012 – 15:30)

Birleşmiş Milletler, dünyadaki bütün finansal transferlerden belli bir vergi keserek, bir tür küresel sosyal güvenlik fonu oluşturmayı ve fakirlere yardım etme isteğini dile getiriyor.

Proje, bu hafta New York’ta Sosyal Kalkınma Komisyonu altında bu hafta New York’ta başlayan, ‘Sosyal Koruma Çatısı (SPF)’ oluşturma misyonu kapsamındaki forumda gündeme geldi. SPF, Milenyum Kalkınma Hedefleri programının 2015’te sona ermesinden sonra BM’nin en öncelikli gündemi haline gelecek. BM, temel sosyal güvenliğe sahip olma ve temel sosyal güvenlik hizmetlerine ulaşmayı tüm insanlar için garanti altına almak istiyor.

BM Kalkınma Progamı Müdür Yardımcısı Jens Wandel, bu amaçlarını gerçekleştirebilecek kaynağın, oluşturulacak bir dünya vergisi ile sağlanabileceğini belirtti. BM’deki toplantılarda bu fon için kaynak önerilerden biri de dünyadaki bütün finansal transferlerden binde 5 dünya vergisi alınması oldu. Delegelerden Fatima Rodrigo’nun gündeme getirdiği dünya vergisi planı, hayata geçerse 40 milyar dolarlık bir fon yaratacak.

Rodrigo konuşmasında, dünyada yeterince finansal kaynak olduğuna dikkat çekerek, ‘’Yeterince para var. Sadece bunun askeri harcama ve savaşlara ayrılan kısmını biraz kıssak yeter’’ dedi.

Sosyal Kalkınma NGO Komitesi başkanı Winifred Doherty de, ‘askeri harcamaların’ problem olduğuna dikkat çekerek, ‘’Kaynak kıtlığı var. Peki nereye harcıyoruz bütün kaynaklarımızı? Gezegeni ve insanları öldürmeye’’ şeklinde konuştu.

BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi Başkanı Milos Koterec de, forumun amacını şu şekilde özetledi:

‘’Dünyada kimse belli bir gelirin altında yaşamamalı. Herkes, en azından temel sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerine, temel eğitim, barınma ve su ve temizlik olanaklarına sahip olmalı’’

İLGİLİ HABER:

ANALİZ: ”Bir küresel kahvehane olarak Birleşmiş Milletler!”