New York’u geçti: Toronto etnik çeşitlilikte dünyanın yeni başkenti

New York uzun yıllar dünyanın ve tarihin en etnik çeşitliliğe sahip şehri olageldi. Ancak, New York’un hemen kuzeyinde yıllardır göçmen ve mültecilere kapı açan bir başka şehir, 2000’li yıllarda bazı yönleriyle bu liderliği ele geçirmiş gözüküyor…