Skip to content
Menu

Unutulmaz Ray Bradbury vecizeleri

AMERİKA BÜLTENİ (6 Haziran 2012)

New York Times gazetesinin deyimiyle, bilim-kurguyu ana akım edebiyata taşıyan en önemli isim olan Ray Bradbury 91 yaşında öldü. Bradbury’nin ölümünden sonra birçok yayın organı, unutulmaz sözlerini de yayınlıyor. Amerika Bülteni, bu unutulmaz vecizeleri, İngilizce orijinali ve Türkçe çevirisiyle derledi.

 

EFSANESİ HAKKINDA

“Do you know why teachers use me? Because I speak in tongues. I write metaphors. Every one of my stories is a metaphor you can remember.”
(via The Huffington Post)

 

‘’Öğretmenler neden benim eserlerimi tercih ediyor biliyor musunuz? Çünkü ben hayali şeylerden bahsediyorum. Metaforlar yazıyorum. Her öyküm hatırlanabilecek bir metafor’’

***

“I have never listened to anyone who criticized my taste in space travel, sideshows, or gorillas. When this occurs, I pack up my dinosaurs and leave the room.”
(via Flavorwire)

‘’Uzay seyahati, yan performanslar ve gorillalarla alakalı zevklerimi eleştiren hiçbir kimseyi bugüne kadar dinlemedim. Böyle birşey olduğunda, dinozorlarımı toplayıp odayı terk ediyorum’’

***

“I sometimes get up at night when I can’t sleep and walk down into my library and open one of my books and read a paragraph and say, ‘My God, did I write that?'”
(via The Huffington Post)

‘’Bazı geceler, uyuyamadığımda kütüphaneme gidip kitaplarımdan birini açıp bir paragraf okuyor ve ‘Aman Tanrım, bunu ben mi yazdım’ diyorum’’

 

GELECEK HAKKINDA

“I was not predicting the future, I was trying to prevent it.”
( Twitter)

‘’Geleceği öngörmeye değil engellemeye çalıyordum’’

***

“We must move into the universe. Mankind must save itself. We must escape the danger of war and politics. We must become astronauts and go out into the universe and discover the God in ourselves.”
( CNN)

‘’Evrenin içlerine yönelmeliyiz. İnsan soyu kendini korumalı. Savaşın ve politikanın tehlikesinden kurtulmalıyız. Astronot olmalı, evrenin derinliklerine yönelmeli ve içimizdeki Tanrıyı keşfetmeliyiz’’

***

“I don’t think the robots are taking over. I think the men who play with toys have taken over. And if we don’t take the toys out of their hands, we’re fools.”
( the Associated Press)

‘’Robotların dünyaya hakim olmaya başladığını düşünmüyorum. Oyuncaklarla oynayan insanlar dünyaya hakim oluyor. Ve eğer oyuncaklarını ellerinden almazsak, aptallık ederiz’’

***

“There is no future for e-books, because they are not books. E-books smell like burned fuel.”
( The Huffington Post)

‘’E-kitabın geleceği yok, çünkü kitap değil. E-kitaplar yanmış petrol gibi kokuyor’’

 

YAZMA HAKKINDA

“I don’t need an alarm clock. My ideas wake me.”
( Buzzfeed)

‘’Saat alarmına ihtiyacım yok. Fikirlerim uyandırıyor beni’’

***

“You must stay drunk on writing so reality cannot destroy you.”
( The Washington Post)

‘’Gerçekliğin sizi harap etmemesi için yazarken sarhoş olmalısınız’’

***

“Write a short story every week. It’s not possible to write 52 bad short stories in a row.”
( Twitter)

‘’Her hafta bir kısa öykü yazın. Art arda 52 berbat hikaye yazmanız mümkün değil’’

***

“And what, you ask, does writing teach us? First and foremost, it reminds us that we are alive and that it is gift and a privilege, not a right…. So while our art cannot, as we wish it could, save us from wars, privation, envy, greed, old age, or death, it can revitalize us amidst it all.”
( Flavorwire)

‘’Yazmak ne öğretir diye soruyorsun. En başta ve en önemli olarak, bize canlı olduğumuzu ve bunun bir hak değil bir ayrıcalık ve hediye olduğunu anımsatır. Yani, her ne kadar aksini istesek de, sanatımız bizi savaşlardan, ihtiyaçlardan, haset ve açgözlülükten, ihtiyarlıktan ya da ölümden koruyamaz. Ancak bütün bunların arasında canlı tutar.’’

 

YAKILAN KİTAPLAR HAKKINDA

“There are worse crimes than burning books. One of them is not reading them.”
( Twitter)

‘’Kitapları yakmaktan daha büyük suçlar da vardır. Bunlardan biri de onları okumamaktır’’

***

“You don’t have to burn books to destroy a culture.”
( The Washington Post)

‘’Bir kültürü yıkmak için kitapları yakmak zorunda değilsiniz’’

 

YAŞAM HAKKINDA

“You’ve got to jump off cliffs all the time and build your wings on the way down.”
( Buzzfeed)

‘’Her zaman uçurumdan atlamalı ve aşağı düşerken kanatlarınızı inşa etmelisiniz’’

***

“Stuff your eyes with wonder, live as if you’d drop dead in ten seconds. See the world. It’s more fantastic than any dream made or paid for in factories.”
( Flavorwire)

‘’Hep hayranlıkla bakın ve sanki 10 saniye sonra ölecekmiş gibi yaşayın. Dünyayı görün. Dünya, fabrikalarda üretilen ya da parayla sahip olunan her rüyadan daha fantastik’’

***

“Why would you clone people when you can go to bed with them and make a baby? C’mon it’s stupid.”
( Flavorwire)

‘’Yatağa gidip bir bebek yapmak varken neden insan klonluyorsunuz ki? Allah aşkına bu çok aptalca!’’

***

“Every morning I jump out of bed and step on a landmine. The landmine is me. After the explosion, I spent the rest of the day putting the pieces together.”
( Buzzfeed)

‘’Her sabah yataktan çıkıp mayın tarlasına giriyorum. Mayın tarlası benim. Patlamadan sonra, bütün gün parçalarımı toparlayıp yeniden biraraya getirmeye çalışıyorum’’