Skip to content
Menu

Her 10 Amerikalı beyazdan 4’ünün tek bir beyaz olmayan arkadaşı bile yok

obama-irk-renk

AMERİKA BÜLTENİ (10 Ağustos 2013)

Yeni bir kamuoyu yoklaması Amerikan toplumunun ırksal bölünmeyi hala aşamadığını gösterdi. Reuters tarafından yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre Amerikalı beyazların yüzde 40’ının beyaz olmayan tek bir arkadaşı bile yok. Ankete göre ABD’nin en kaynaşmış ve çoğulcu bölgesi Pasifik yakası, özellikle de California eyaleti.

Florida’da 17 yaşındaki silahsız bir siyahi genci öldüren beyaz genç George Zimmerman’ın tamamı beyazlardan oluşan jüri tarafından suçsuz bulunması ABD’de ırk tartışmasını da yeniden alevlendirmişti. Pew Araştırma Merkezinin mahkemeden sonrada yaptığı bir kamuoyu yoklamasına göre Amerikalı siyahların yüzde 86’sı mahkeme kararını tatmin edici bulmazken beyazlarda bu oran sadece yüzde 30’da kalmıştı.

American Sociological Review tarafından yapılan bir başka araştırma ise ABD’de ‘çoğulcu’ semt ve banliyölerin sayısının arttığını gösteriyor. Ancak bu çoğulcu mahallelere taşınanların çoğu ne beyazlar ne de siyahlar. Hispanikler. Reuters’in anketi de bu bu araştırmayı destekleyen bir sonuç ortaya koyuyor: Latinolar, kendi ırklarından olmayanlarla arkadaşlığa ve evliliğe, siyahlardan ve beyazlardan çok daha fazla açıklar.

Pennsylvania Üniversitesi sosyoloji profesörü Camille Zubrinsky Charles da NBC’ye yaptığı açıklamada, ‘’Kaynaşma yolunda bazı ilerlemeler söz konusu ama siyahlar ve beyazlar hala kendi mahallelerinde yaşamaya eğilimli’’ tespitini dile getiriyor.

Ancak bugünkü tabloya rağmen anketler geleceğe dönük umut ışığı da barındırıyor. Çünkü, 30 yaşından genç beyaz Amerikalıların sadece yüzde 10’u kendi ırklarından olmayan bir arkadaşları olmadığını belirtiyor. Yüzde 90’ı daha çoğulcu ortamlarda yaşayıp, çalışıyor ve arkadaşlar ediniyor.