Skip to content
Menu

Hıdrellez kutlamaları başladı; Hıdrellez nedir?

hidirellezAMERİKA BÜLTENİ

Bu akşam Hıdırellez bayramı başlıyor. Hızır ve İlyas’ın yeryüzünde buluştukları gün olduğuna inanılan ve Yaz mevsminin başlangıcı kabul edilen Hıdırellez günü, Miladi takvime göre her yıl 5 Mayıs’ta gün batımında başlayıp, 6 Mayıs günü ikindi vaktine kadar sürüyor.

Eskiden halk arasında mevsimler genel olarak kasım (kış) ve hızır (yaz) olmak üzere ikiye ayırılırdı. 6 Mayıs’tan başlayıp 4 Kasım’a kadar olan 186 günlük süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım’dan 5 Mayıs’a kadar olan 180 günlük süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır.

Bugünkü takvime göre 8 Kasımda başlayan Kasım mevsiminin 46’sında “kırkgün” anlamına gelen “erbain”, 86’sında “50 gün” anlamına gelen “hamsin” tamamlanır ve böylece kışın en soğuk zamanları sayılan 90 gün geçmiş olurdu. İnanışa göre Kasımın 105’inde (20 Şubat) birinci cemre havaya, 112’sinde (27 Şubat) ikinci cemre suya, 119’unda (6 Mart-Şubatın 29 çektiği dört senede bir 5 Martta) üçüncü cemre toprağa düşer. Cemreler ile beraber yazın başlangıcı olan Hıdırellez için de geri sayım başlar.

Hıdırellezin Tarihi Kökeni Nedir?Hızır ve Hıdırellezin kökeni hakkında çeşitli teoriler var. Bunlardan bazıları Hıdırellezin Mezopotamya ile Anadolu kültürlerine ait olduğu; bazıları ise İslam öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu yolundadır. Bununla beraber Hıdırellez Bayramı ve Hızır’ı tek bir kültüre mal etmek oldukça zor.

Hıdırellez Nerelerde Kutlanıyor?Hıdrellez kutlamaları genel olarak yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılmakta. Bu gibi yerlere bu nedenle Hıdırlık denildiği de olur. Hıdrellezde baharın taze bitkilerini ve taze kuzu eti ya da kuzu ciğeri yeme adeti var. Baharın ilk kuzusu yenildiği zaman sağlık ve şifa bulunacağına inanılır. Bugünde kırlardan çiçek veya ot toplayıp onları kaynattıktan sonra suyu içilirse bütün hastalıklara iyi geleceğine, bu su ile kırk gün yıkanılırsa gençleşip güzelleşileceğine inanılır.

Hıdırellez Akşamında Neler Yapılır ?Gelenekte, Hıdrellez akşamı Hızır’ın uğradığı yerlere ve dokunduğu şeylere feyiz ve bereket vereceği inancıyla çeşitli uygulamalar yapılır. Yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır. Ev, bağ-bahçe, araba isteyen kimseler, Hıdrellez gecesi gül ağacının altına istediklerinin küçük bir modelini yaparlarsa Hızır’ın kendilerine yardım edeceğine inanırlar. Aynı zamanda dileklerini kırmızı kurdaleye bağlayıp gül ağacına asarlar. Bir yıl boyunca dileklerinin yerine gelmesini beklerler. Bazı kimseler de ateş yakıp, dilek dilerler. Ondan sonra yaktıkları ateşin üstünden atlarlar.

Evlenmek isteyen kızlar gelin maketi yapar ve gül dalına asarlarsa evlenecekleri kişiyi düşlerinde göreceklerine inanılır. Aynı amaçla tuzlu yiyecekler yiyip su içmeden yatmak gelenektendir. Düşlerinde kendilerine altın tastan su verecek kişinin koca adayı olduğuna inanılır. Evlenmekte gecikmiş olanlar o gece başlarının üzerinde kilit açtırırlar.

O yıl şansının açık olup olmadığını denemek için başvurulan uygulamalar da vardır.
 Anadolunun birçok yöresinde 5 Mayıs gecesi, kapının önüne süt dolu bir tas konulur, bu süt yoğurda dönüşürse evin bereketinin artacağına, evdekilerin şansının açılacağına inanılır. Yalnız, uğurun bozulmaması için kimsenin bu konuda birbirine soru sormaması gerekir. Aynı amaçla, boyları eşit iki yeşil soğandan birine beyaz diğerine siyah iplik bağlanır. Ertesi gün bakıldığında beyaz iplik bağlı olan daha çok büyümüşse o yılın uğurlu geçeceğine yok eğer siyah iplikli daha çok büyümüş ise yılın çileli geçeceğine inanılır.