Skip to content
Menu

Pew Raporu: ABD hala dünyanın en büyük Hristiyan ülkesi, ama…

hristiyan-din

AMERİKA BÜLTENİ (4 Kasım 2015)

Washington merkezli Pew Araştırma Merkezi, Amerika Birleşik Devletlerinin inanç görünümü hakkında bugüne kadar hazırladığı en kapsamlı ikinci raporunu yayınladı. Araştırma, ABD’de tanrıya inananların, düzenli ibadet yapanların ve düzenli mabede gidenlerin sayısında düşüş olduğunu gösteriyor.

50 eyalette her inanç ve görüşten 35 bin Amerikalı ile, inanç ve ibadet pratikleri ile politik ve sosyal görüşleri konusunda yüzyüze görüşülerek hazırlanan rapor, 2007 yılında hazırlanandan sonra ikinci kapsamlı araştırma olma özelliğini taşıyor. ABD Nüfus Dairesi, nüfus sayımlarında Amerikalılara inançları ile ilgili soru soramadığı için Pew Araştırma Merkezinin araştırması bu alanda en önemli kaynaklardan birini oluşturuyor.

Araştırma sonuçları ABD’nin dünyanın en büyük Hristiyan nüfusuna sahip olmaya devam ettiğini gösteriyor. Yaklaşık her 10 Amerikalıdan 7’si kendisini Hristiyan olarak tanımlıyor. Bununla beraber, Hristiyan oranında çarpıcı bir düşüş de söz konusu. 7 yılda Hristiyan nüfus yüzde 8 oranında azaldı. 2007 yılında Hristiyanlar nüfusun yüzde 78.4’ünü oluştururken 2014’te bu oran yüzde 70.6’ya geriledi. Hristiyan nüfustaki en büyük düşüşü ise ana akım protestan mezhepleri ile Katolikler yaşadı.

Buna karşın 2007’de yüzde 16.1 olan ‘her hangi bir organize dine bağlı olmayan Amerikalılar’ oranı ise 2014’te yüzde 23’e yükseldi. Bugün yaklaşık 56 milyon Amerikalı kendisini organize dinlerden birine bağlı görmüyor (Bunların yüzde 61’i tanrının varlığına inanmaya devam ediyor). Yine 2007’de Hristiyanlık dışı dinlerin müntesipleri nüfusun yüzde 4.7’sini oluştururken bu oran 2014’te yüzde 5.9’a yükseldi. 2007’de Müslümanlar nüfusun yüzde 0.4’ünü oluştururken bu oran 2014’te yüzde 0.9’a yükseldi.

Bununla beraber, Hristiyan grupların demografik yapısı da ırksal ve etnik çoğulculuk bakımından artış yaşıyor. Irksal ve etnik azınlıklar Katoliklerin yüzde 41’ini (2007’de yüzde 35’ti) ve Evanjelik protestanların yüzde 24’ünü (2007’de yüzde 19’du) oluşturuyor.

Ateist oranında artış

Araştırmaya göre tanrının varlığına inanan Amerikalı oranı, her ne kadar sanayileşmiş ülkeler içinde en yükseğini oluşturmaya devam etse de düşüş eğiliminde. 7 yıl önce nüfusun yüzde 92’si tanrının varlığına inandığını belirtirken bu oran 2014’te yüzde 89’a geriledi. Tanrının varlığına büyük kesinlikle inanların oranı da 2007’deki yüzde 71’den 2014’te yüzde 63’e geriledi.   Tanrının varlığına inanmıyorum diyen Amerikalıların nüfusa oranı ise yüzde 9’a yükseldi.

İnançlar arası evliliklerde büyük artış

ABD’de 2010 yılından sonra gerçekleşen evliliklerin yüzde 39’u farklı inançlardan karı kocaya ait. 1960’tan önce evlenmişlerde bu oran yüzde 19. İnançlar arası evliliğin bu yükselişindeki en önemli neden organize bir dine bağlı olmayan inanç sahiplerinin sayısındaki artıştan kaynaklanıyor. Dini grupların müntesiplerinin yaşa ortalaması yükselmeye devam ederken bağlantısızların yaş ortalaması görece genç olmaya devam ediyor. Yaş ortalaması 46 olan Amerikan nüfüsunda dini bağlantısız yetişkinlerin yaş ortalaması 36. Buna karşın Katoliklerin yaş ortalaması 49’a ve ana akım Protestanların yaş ortalaması ise 52’ye yükselmiş durumda.

Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? ABD 7 yılda daha az dindar bir ülke mi oldu? Pew Araştırma Merkezi adına yapılan araştırmayı yöneten Gregory Smith bu soruyu şöyle yanıtlıyor:

‘’Sonuçlara hangi açıdan baktığınıza bağlı. Eğer toplumun geneline bakarsanız, yanıt ‘evet’tir. Dini gereklerin yerine getirilmesinde veya tanrının varlığına inançta küçük ama istatistiki olarak kayda değer bir düşüş tespit ettik. Ancak Amerikanın hala çok büyük çoğunluğunu oluşturan dindarlara bakarsanız, hala yakın geçmişte oldukları kadar dindar olduklarını söylemek mümkün.’’

ABD’de dini toplulukların büyüklüğü

HRİSTİYANLAR nüfusun yüzde 70.6’sını oluşturuyor.

Evanjelik Protestanlar……………………% 25.4 (62 milyon kişi)

Anaakım Protestanlar……………………% 14.7 (36 milyon kişi)

Siyah Protestanlar………………………..% 6.5 (16 milyon kişi)

Katolikler……………………………………..% 20.8 (51 milyon kişi)

Mormonlar……………………………………% 1.6

Ortodoks Hristiyanlar…………………….% 0.5

Yehova Şahitleri……………………………% 0.8

Diğer Hristiyanlar…………………………..% 0.4

 

HRİSTİYAN OLMAYANLAR nüfusun yüzde 5.9’unu oluşturuyor

Yahudiler……………………………………% 1.9

Müslümanlar………………………………% 0.9

Budistler…………………………………….% 0.7

Hindular…………………………………….% 0.7

Diğer Dinler………………………………..% 1.5

 

BİR DİNE BAĞLI OLMAYANLAR nüfusun yüzde 22.8’ini oluşturuyor

Ateistler…………………………………..% 3.1

Agnostikler……………………………….% 4.0

Özellikle inandığım veya inanmadığım bir şey yok… % 15.8

Bilmiyorum…………………..% 0.6