Skip to content
Menu

Süryanilerin tarihi manastırı Mor Gabriel hazineye devredildi

T24

Midyat’ta 276 dönüm arazinin Mor Gabriel Manastırı’nca işgal edildiğine karar verdi ve Hazine’ye tescilledi. Süryani cemaati, Anayasa Mahkemesi’nde karar bozulmazsa AİHM’e gidecek.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Mardin Midyat’taki 1615 yıllık Süryani Manastırı Mor Gabriel’in “arazilerinin kilisenin malı olduğu” yönündeki Midyat Kadastro Mahkemesi’nin kararını bozmasının ardından yapılan karar düzeltme istemini de reddetti. Böylece manastırın 276 dönüm araziyi işgal ettiğini belirterek Hazine’ye tescil edildi.

Burak Kara’nın Vatan’daki haberine göre, gerekçeli kararda, davalı vakıf tarafından 1935 yılında bildirilen beyannamede, taşınmazların miktarı, mevkii ve sırlarının yazılı olmaması nedeniyle bu taşınmazların bahsi geçen beyanname kapsamındaki taşınmazlardan olduğu için davalı vakıf tarafından kanıtlanmadığına dikkat çekildi. Ayrıca dava konusu taşınmazların vakfa bağış yolu ile geçtiğine ilişkin iddianın duruşmada dinlenilen yerel bilirkişi ve tanıklar tarafından doğru olmadığının bildirildiği belirtildi. Gerekçeli kararda, dairenin bozma kararına uyulması gerektiği kaydedildi.

Vakıf karar düzeltme talebinde bulununca Kurul, dosyayı yeniden gündemine aldı. Kurul, vakfın karar düzeltme istemini reddetti.

Mor Gabriel Manastırı Başkanı Kuryakos Ergün Yargıtay’ın kararıyla ilgili şunları söyledi:

“Bu konunun böyle olacağı belliydi. 1974 yılında Yargıtay bir karar almıştı. O kararda ‘Bizler için Türkiye’de yabancı gayrimüslümler’ ifadesini kullanmıştı. Kanunlarda ne kadar iyileştirme yapılırsa yapılsın, bu zihniyet düzelmiyor. Yasal bir karar almadan sadece yorumla bozuyorlar kararı. Önümüzde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkımız var. Sonuç çıkmazsa AİHM’e gideceğiz. Mor Gabriel Manastırı ve arazileri 397 yılından kalma. Yüzyıllardır bu topraklardan sayısız medeniyet geçmiş, Osmanlı hüküm sürmüş bu manastırın kurulduğu alanın devlete ait olduğu farkedilmemiş mi? Türkiye Cumhuriyeti yargısı için vahim bir karardır. Her şeyi siliyorlar bizlere ait olan. Konuyu Cumhurbaşkanı’ndan ve Başbakan’dan randevu alıp bir kez daha görüşmek istiyoruz.”