Özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve kahve

Özgürlüğün ikinci kanunu der ki, baskıcı düzenden kurtaran bir değişim, devlet gücünü, bireyin hakları ve özgürlüğü, kuvvetler ayrılığı, ifade, basın ve protesto özgürlüklerine müdahale edemeyeceği şekilde frenliyorsa gerçek bir değişimdir. Aksi halde, sadece tiranlıkta nöbet değişimidir. …

“Fırtınası dinmeyen özgürlük, sakin köleliğe yeğdir”

Fransız Aydınlanmasının iki önemli düşünürü Voltaire ve Rousseau, ömürlerinin son çeyrek yüzyıllarını gizli hayranlık-açık nefret-mutlak anlaşmazlık karışımı tuhaf bir yol arkadaşlığında geçirmişlerdi. …

Özgürlüğün birinci kanunu

Aydınlanma Çağının zirve isimlerinden biri olacak Kant, sonradan ‘Aydınlanma’yı, Horatius’un Latince ‘sapere aude’ şeklindeki sözünü motto olarak benimseyen çağ olarak tanımlayacaktı. ‘Sapere aude’, lafzi olarak ‘bilme cüreti göster’ şeklinde çevrilebilir. Kant’ın kastettiği bilme/öğrenme cüreti ise, harici bir otoritenin (toplum, devlet, ebeveyn, sosyal çevremiz) dikte ettiğini bilme/öğrenme değil, insanın kendi aklını…

Japon restoranı, Tsunami alarmı verilince hesap almayı reddetti

Japonya’nın ‘Bikkuri Donki’ adlı ünlü restoran zinciri, insan yaşamına ve tehlike alarmlarına değer veren tepkisiyle dünyada gündem oldu.…

Parlamentonun en uzun yüzyılı

Parlamento, hiç şüphesiz ‘'konuşma hakkıyla’' ilgili bir erk. Halkın konuşma hakkı. Kendi sesinin tanrının sesi olduğuna inanan kralların kulağında ‘anarşi’, ‘başkaldırı’, ‘konuşma terörü’ olarak yankılanan sesin. …

Amazonlarda kabusa dönüşen kapitalist bir rüya: Fordistan

Gücünün doruğundaki Henry Ford, Amazonlarda, lastik ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, kişisel toplum, ekonomi, doğa ve kültür anlayışının modelini yaratma hayaline kapıldı. …

Özgürlük ve toplumların yükselişi 

''Özgürlüğümüz, ancak hepimiz buna, ‘senin özgürlüğün benim özgürlüğüm’ inancıyla hep beraber sahip çıktıkça güvende kalacak’'. …

İfade özgürlüğünün tarihine bir yolculuk

Antik çağın büyük tarihçisi Tukidides, ‘'devlet işleri ile ilgilenmeyen vatandaş, kendi işine b…

“Güvercinler başından beri haklıydı”

Herkes, Afgan Savaşının ümitsiz bir savaş olduğunda o kadar hemfikirdi ki, Amerikan tarihinin en uzun savaşı olmasına rağmen, paradoksal olarak Amerikan sinema endüstrisinin tarihi boyunca en ilgisiz kaldığı savaş oldu.…

Summer is coming

Türümüzün 11 bin yıllık modern tarihinde ilk kez, kış değil, yaz mevsimi, sağ salim atlatmayı umduğumuz en tehlikeli mevsim haline geldi. …